در قسمت‌های قبلی آموزش پروژه محور گرویتی‌ فرم به بررسی و توضیح فیلدهای شرطی در فرم‌های مختلف مثل فرم ثبت‌نام پرداختیم، در این قسمت از دوره می‌خواهیم شیوه ساخت فرم انتقادات و پیشنهادات را یاد بگیریم.

فرم انتقادات و پیشنهادات چیست؟

فرم انتقادات و پیشنهادات به فرمی گفته می‌شود که توسط سازمان‌های مختلف برای نظرسنجی از مشتریان و مخاطبان طراحی می‌شود. این فرم‌ها شامل سوالاتی هستند که کاربران با تکمیل آن‌ها می‌توانند پیشنهادات و انتقادات خود را به یک سازمان یا شرکت منتقل کنند.

بنابراین، طراحی و ایجاد فرم انتقادات و پیشنهادات در سایت‌ تقریبا برای هر کسب و کاری ضروری و مهم است. در ادامه می‌خواهیم شیوه ساخت یک فرم انتقادات و پیشنهادات را از روی نمونه واقعی زیر بررسی کرده و توضیح دهیم.

نمونه فرم انتقادات و پیشنهادات
نمونه فرم انتقادات و پیشنهادات

مراحل ایجاد فرم انتقادات و پیشنهادات

برای ساخت فرم انتقادات و پیشنهادات مراحل زیر را طی کنید.

ساخت فرم جدید

1- در قسمت عنوان فرم عبارت «فرم انتقادات و پیشنهادات» را وارد کنید.

2- در قسمت توضیحات، متنی را برای راهنمایی کاربران بنویسید.

3-در نهایت روی گزینه “Create Blank Form” کلیک کنید تا فرم جدید شما ایجاد شود.

ایجاد عنوان و توضیح برای فرم
ایجاد عنوان و توضیح برای فرم

ایجاد فیلد تک خطی برای نام و نام خانوادگی

همان‌طور که در بالاتر نیز توضیح دادیم می‌خواهیم طبق نمونه فرم انتقادات و پیشنهادات بالا فرم خود را طراحی کنیم. مطابق با نمونه فرم بالا، در ابتدا اطلاعات شخصی را ایجاد می‌کنیم برای این کار فیلد متن تک خطی را به فرم خود اضافه می‌کنیم.

افزودن فیلد متن تک خطی
افزودن فیلد متن تک خطی

در قسمت برچسب فیلد نام را می‌نویسیم.

پر کردن عنوان و توضیحات برچسب طبق الگو
پر کردن عنوان و توضیحات برچسب طبق الگو

 تیک ضروری بودن فیلد را می‌زنیم تا کاربر مجبور به پر کردن این فیلد شود و بتواند انتقادات و پیشنهادات خود را ثبت کند.

ضروری کردن فیلد
ضروری کردن فیلد

در بخش نمایش و قسمت نگهدارنده متن، نام رندومی مثل علی را وارد می‌کنیم.

ایجاد یک مثال
ایجاد یک مثال

روی فیلد موجود در بخش ویرایش فرم کلیک ‌کرده و آن را کپی می‌کنیم.

کپی کردن فیلد
کپی کردن فیلد

روی فیلد کپی شده کلیک کرده و برچسب فیلد را به نام خانوادگی تغییر می‌دهیم.

تغییر برچسب فیلد
تغییر برچسب فیلد

در بخش نمایش و گزینه نگهدارنده متن هم یه نام خانوادگی را برای مثال وارد می‌کنیم.

مثال برای فیلد نام خانوادگی
مثال برای فیلد نام خانوادگی

برای اینکه فیلد نام و نام خانوادگی کنار هم قرار بگیرند، با Drag & Drop فیلد نام خانوادگی را به قسمت دلخواه خود منتقل می‌کنیم.

انتقال فیلد به قسمت دلخواه
انتقال فیلد به قسمت دلخواه

ایجاد فیلد نام پدر و کد پرسنلی

دو فیلد بعدی در فرم نمونه وجود دارد مربوط به کد پرسنلی و نام پدر خواهد بود. برای ایجاد فیلد نام پدر، همان فیلدهای متن تک خطی قبلی را کپی می‌کنیم.

کپی فیلد نام پدر
کپی فیلد نام پدر

برچسب فیلد را به «نام پدر» تغییر می‌دهیم.

تغییر برچسب فیلد نام پدر
تغییر برچسب فیلد نام پدر

در بخش نمایش و گزینه متن نگهدارنده هم یک نام برای مثال وارد می‌کنیم.

تعیین مثال برای فیلد نام پدر
تعیین مثال برای فیلد نام پدر

برای فیلد کد پرسنلی که مجموعه‌ای از اعداد است، از فیلد عددی استفاده می‌کنیم. برچسب فیلد را به «کد پرسنلی» تغییر می‌دهیم.

افزودن و تغییر برچسب فیلد عددی
افزودن و تغییر برچسب فیلد عددی

سپس تیک ضروری را می‌زنیم تا کاربر موظف به پر کردن این فیلد شود.

ضروری کردن فیلد کد پرسنلی
ضروری کردن فیلد کد پرسنلی

همچنین شما می‌توانید تیک بدون تکرار را هم بزنید تا کاربر با یک کد پرسنلی فرم را چندین بار پر نکند.

فرض کنید که کد پرسنلی سازمان موردنظر ۴ رقمی باشد برای اینکه کاربران بدانند که چند عدد را باید وارد کنند، در قسمت نگهدارنده متن به ازای هر ۴ رقم اعداد گوناگون را وارد می‌کنیم. برای انتقال این فیلد به کنار فیلد نام پدر روی آن کلیک کرده و با کمک گزینه Move آن را به قسمت مورد نظر انتقال می‌دهیم.

مثال کد پرسنلی در نگهدارنده متن
مثال کد پرسنلی در نگهدارنده متن

ایجاد فیلد واحد سازمانی و سابقه فعالیت قبلی

برای دریافت واحد سازمانی، فیلد متن تک خطی را به صفحه ویرایشگر فرم اضافه می‌کنیم. برچسب عنوان فیلد را به “واحد سازمانی” تغییر می‌دهیم.

افزودن فیلد متن تک خطی و تغییر برچسب
افزودن فیلد متن تک خطی و تغییر برچسب

حداکثر کاراکتری که برای این فیلد در نظر گرفته شده را روی 35 قرار می‌دهیم و از بخش قوانین تیک ضروری را می‌زنیم.

تعیین کاراکتر و ضروری کردن فیلد واحد سازمانی
تعیین کاراکتر و ضروری کردن فیلد واحد سازمانی

در نهایت در قسمت نگهدارنده متن، مثالی مانند واحد امور مالی را وارد می‌کنیم تا کاربر بداند چگونه باید آن را تکمیل کند.

مثال برای فیلد واحد سازمانی
مثال برای فیلد واحد سازمانی

برای گزینه عنوان فعالیت قبلی هم از فیلد متن تک خطی استفاده کرده و برچسب آن را به «عنوان فعالیت قبلی» تغییر می‌دهیم.

افزودن فیلد فعالیت قبلی
افزودن فیلد فعالیت قبلی

سپس با کمک گزینه Move این فیلد را به کنار فیلد واحد سازمانی انتقال می‌دهیم.

قراردادن فیلدها کنار هم
قراردادن فیلدها کنار هم

ایجاد فیلد تماس و سابقه کار

از فیلد تک خطی برای سابقه کار استفاده می‌کنیم و برچسب آن را به «سابقه کار/سال» تغییر می‌دهیم تا کاربر متوجه شود منظور از این فیلد تعداد سال‌هایی است که کار می‌کند.

قرار دادن فیلد سابقه کار
قرار دادن فیلد سابقه کار

برای شماره تماس هم دوباره از فیلد تک خطی استفاده کرده و برچسب را به «شماره تلفن همراه» تغییر می‌دهیم.

افزودن فیلد شماره تلفن همراه
افزودن فیلد شماره تلفن همراه

سپس، مطابق با تصویر زیر ابتدا گزینه وارد کردن الگو را تیک زده و روی سفارشی کلیک می‌کنیم، در کادر پایین ۱۱ بار عدد ۹ را وارد می‌کنیم تا کاربر این فیلد را تنها با عدد پر کند و کمتر یا بیشتر از ۱۱ رقم را در این فیلد نتواند وارد کند.

سفارشی کردن فیلد تلفن همراه
سفارشی کردن فیلد تلفن همراه

بعد از آن با Drag & Drop این فیلد را به کنار فیلد سابقه کار اضافه می‌کنیم.

انتقال فیلد شماره تلفن همراه
انتقال فیلد شماره تلفن همراه

ایجاد فیلد سطح تحصیلات و رشته تحصیلی

برای پیاده کردن این دو فیلد از لیست بازشو استفاده می‌کنیم. برچسب فیلد را به سطح تحصیلات یا مدرک تحصیلی تغییر می‌دهیم.

افزودن فیلد لیست بازشو و تغییر عنوان آن
افزودن فیلد لیست بازشو و تغییر عنوان آن

برای فیلد بالا مطابق با تصویر زیر، تیک گزینه ضروری را می‌زنیم و روی دکمه Edit Choices کلیک می‌کنیم و برای راحتی کار روی دکمه Bulk Add می‌زنیم.

کلیک روی انتخاب ها در فیلد بازشو
کلیک روی انتخاب ها در فیلد بازشو

لیست مدارک تحصیلی را به ترتیب وارد می‌کنیم و در نهایت روی گزینه وارد کردن گزینه‌ها کلیک می‌کنیم.

وارد کردن گزینه‌های تحصیل
وارد کردن گزینه‌های تحصیل

برای گزینه رشته تحصیلی همین فیلد را کپی کرده و برچسب آن را به رشته تحصیلی تغییر می‌دهیم.

کپی فیلد و تغییر برچسب به رشته تحصیلی

از اینترنت لیست رشته‌ها را کپی کرده و برای قرار دادن آن در فرم از گزینه Bulk Add استفاده می‌کنیم و نام رشته‌ها را در آن قرار می‌دهیم. سپس این فیلد را به کنار فیلد مدرک تحصیلی منتقل می‌کنیم.

افزودن رشته‌های تحصیلی
افزودن رشته‌های تحصیلی

ایجاد فیلد دو گزینه‌ای پیشنهاد جدید و پیشنهاد اصلاحی

برای ایجاد گزینه نوع پیشنهاد، از فیلد دکمه‌های رادیویی استفاده کرده و نام برچسب را روی «نوع پیشنهاد شما» قرار می‌دهیم.

افزودن فیلد دکمه‌های رادیویی و تغییر عنوان
افزودن فیلد دکمه‌های رادیویی و تغییر عنوان

برای ایجاد گزینه‌ها از قسمت Edit Choices سه گزینه اصلی که شامل: پیشنهاد جدید، پیشنهاد اصلاحی(انتقاد) و هردو هستند را وارد می‌کنیم.

قراردادن گزینه‌های پیشنهادات
قراردادن گزینه‌های پیشنهادات

موضوع پیشنهادی

برای اینکه موضوع پیشنهاد هم مشخص شود، فیلد متن تک خطی را به فرم اضافه کرده و برچسب فیلد را به «موضوع پیشنهادی” تغییر می‌دهیم. حداکثر کاراکتر را ۵۰ وارد می‌کنیم و تیک گزینه ضروری را می‌زنیم.

فیلد موضوع پیشنهادی و تنظیم کردن آن
فیلد موضوع پیشنهادی و تنظیم کردن آن

در گزینه متن نگهدارنده هم می‌توانیم مثالی با عنوان «بهبود آموزش» را ذکر کنیم.

افزودن مثال برای فیلد موضوع پیشنهادی
افزودن مثال برای فیلد موضوع پیشنهادی

کلام پایانی

در این قسمت از آموزش گرویتی فرم به ساخت فرم انتقادات و پیشنهادات پرداختیم و فیلدهای موردنیاز این فرم را به آن اضافه کردیم. در قسمت بعدی دوره فرم انتقادات و پیشنهادات را کامل‌تر کرده و آن را بهبود می‌دهیم، در نهایت امیدواریم این آموزش برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. برای تکمیل این فرم در قسمت بعدی دوره باما همراه باشید.

نظرت راجب این مطلب چیه؟

هنوز امتیازی ثبت نشده است.
  • خیلی عالی
  • عالی
  • خوب
  • بد
  • خیلی بد
اگر سوال یا نظری راجب این مطلب دارید، به اشتراک بگذارید. ارسال دیدگاه

نوشتن دیدگاه

پس از ارسال دیدگاه، ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نخواهد شد.